the healthy incentive that keeps you motivated

Vitaliteit

Werkplezier

Van Waarde is een netwerk organisatie bestaande uit een hecht team van zelfstandige professionals. Wij bieden een compleet en verfrissend concept waarbij vanuit een positief mensbeeld een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor vitaliteit en werkplezier. Een team dat werkt vanuit betrokkenheid en vakmanschap.

Vitaliteit

Met onze succesvolle aanpak willen we graag de medewerkers tot aan hun AOW (en ook misschien erna) vitaal aan het werk houden. Niet alleen door gedragsverandering bij de medewerker (via training, scholing, mobiliteit, bedrijfsfitness), maar ook door recht te doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef van medewerkers.

lees verder

Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst en niet-integer gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, diefstal en fraude. Het is prettig als een getroffen medewerker met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

lees verder

Ons team

Henriëtte Krüger

Ik werk als coach vanuit een oplossing gerichte benadering en ben vooral gericht op het samen zoeken naar richting, passie en resultaten waarvan jij gelukkig wordt.

Henriëtte KrügerOplossing gerichte benadering
Mirjam van Hijum

Aandacht, intuïtie en creativiteit zijn belangrijke aspecten in ons contact.

Mirjam van HijumOndersteuning & verheldering
Froukje Wijbenga

Als coach richt ik me op de creativiteit en inventiviteit van jou als cliënt, die de belangrijkste bron vormen om tot verandering te komen.

Froukje WijbengaCreativiteit en inventiviteit
Adriana Dallinga

Ik maak gebruik van methodes uit verschillende disciplines, met als doel om je wensen, gevoelens en gedrag op een lijn te krijgen.

Adriana DallingaPositieve intentie achter gedrag
Yvonne Hofman

Door persoonlijke levenservaring heb ik mij ontwikkeld tot een betrokken therapeut met als motto “je bent niet alleen!”

Yvonne Hofman"Je bent niet alleen"
Martine Bos

Mijn uitdaging is om samen met de cliënt te zoeken naar de mogelijke veranderingen en dat in kleine stappen in te passen in het dagelijks leven.

Martine BosZoeken naar de mogelijke veranderingen

Neem contact met ons op voor een verdere kennismaking.

© Copyright - vanWaarde 2017