Incentive voor excellent werkgeversschap

Waarde werkgever

W aarom juist nu in actie komen? Veel organisaties vergrijzen in snel tempo. Met het stijgen van de leeftijd nemen vaak ook chronische klachten toe en daarmee het verzuim. Daar komt bij dat eerder uitstappen niet meer mogelijk is. Alle vormen van vroegpensioen zijn afgeschaft of onbetaalbaar geworden. Tot slot is de pensioengerechtigde leeftijd (vooralsnog) op 67 jaar vastgesteld. Dit zijn genoeg redenen om nú krachtig in te zetten op preventie.

D e aanpak van Van Waarde in de vorm van een incentive is een antwoord op de problemen van nu en de nabije toekomst.

Wij kiezen voor preventie nu in de vorm van vitaliteitsmanagement om, nu en later, gezond en gelukkig te kunnen leven. Dat is onze ambitie!

Wat verstaan wij onder vitaliteitsmanagement?

Werkvermogen. Het vermogen wordt gevormd door de gezondheid, de kennis en vaardigheden, de attitude en motivatie van een medewerker. Dit vermogen wordt beïnvloed door de werkomstandigheden en werkomgeving van de medewerker.

Employability. Het vermogen van de medewerker om productief te zijn en te blijven in zijn/haar werk en daarvoor beloond te worden. Eigenlijk gaat het om het voortdurend hebben van verschillende loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Vitaliteit. Het betreft de fysieke en mentale gezondheid van een medewerker.
Vitaliteitsmanagement is personeelsbeleid dat gericht is op het bevorderen van vitale (oudere én jongere) werknemers in een vitale organisatie. Vitaliteitsmanagement draagt bij aan het met plezier, gezond en productief aan het werk zijn en blijven.

Met onze succesvolle aanpak willen we graag de medewerkers tot aan hun AOW (en ook misschien erna) vitaal aan het werk houden. Niet alleen door gedragsverandering bij de medewerker (via training, scholing, mobiliteit, bedrijfsfitness), maar ook door recht te doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef van medewerkers.

Verborgen kosten

Gemiddeld kost een ziekteverzuim van 5% per jaar een werkgever al snel een maandsalaris per medewerker per jaar (€ 250 per ziektedag).

(Kosten bestaan uit: loonsom, vervanging, productieverlies, arbodienst, en verzuimbegeleiding).

Grofweg kost verloop een jaarsalaris per vertrekkende medewerker.

(Kosten bestaan uit: kosten vertrekkende medewerker, werving en selectie, inwerken, opleiden en het ontwikkelen, productiviteitsverlies, continuïteitsverlies en kwaliteitsverlies).

Wil jij ook minder ziekteverzuim & juiste invulling geven aan duurzame inzetbaarheid en healthy@work? Neem dan nu contact op.

© Copyright - vanWaarde 2017